Kritik

it de en

 

 

Christian Hess
Ein Maler zwischen den Kriegen
Carl Kraus
Rai Bolzano 2001
 
Christian Hess (1895 - 1944) Ein europäischer Maler
 Carl Kraus
Zeitscrift “Tirol”
Nr.72 – Sommer 2008
Athesia Druck Innsbruck

Kataloge Ausstellungen Christian Hess
Rabalderhaus Schwaz  (11 Juni - 27 Juli 2008)
Stadtmuseum Bozen  (November 2008 - Jänner 2009)

 

Carl Kraus

Katalog der Ausstellung Christian Hess
im Rabalderhaus Schwaz
(Juni - Juli 2008)
und im Stadtmuseum Bozen
(November 2008 - Jänner 2009)
Athesiadruck Bozen 2008

 
"...Ich kann sogar etwas arbeiten..."
Zu Christian Hess' Rückkehr nach Tirol
 


Carl Kraus
Festschrift für Gert Ammann
zum 65. Geburstag
Universitätverlag Wagner
Innsbruck - 2008